Svært oppsprukket/dårlig fjell kan vi sikre med sprøytebetong.