[Click here for English]

I forbindelse med arbeid med rassikring vil Simadalsvegen være periodevis stengt etter Simadalsvegen nr 60.

Stengingen gjelder generelt kun mandag til torsdag, på følgende tidspunkter:

Man-ons:  07:30 – 19:30
Torsdag:   07:30 – 12:30

Åpent for gjennomkjøring alle dager mellom:
11:00-11:30 og 15:00-16:00

Vegen er åpen hele dagen fredag til søndag.

Ved stenging eller åpning utover planlagt, vil det legges inn melding over.

Avvik kan forekomme!
English:

Due to work with rockfall protection along Simadalsvegen, the road will be closed in periods after Simadalsvegen 60. Closure generally only occur on Monday-Thursday at the following times:

Mon-Wed:  07:30 – 19:30
Thursday:   07:30 – 12:30

Open for passing every day between:
11:00-11:30 og 15:00-16:00

The road is fully open on Friday to Sunday.

If the road is closed or opened on other days than planned, a message will be added above.

Small changes may occur!