Noen referanseprosjekter

Under finner du liste over et utvalg av utførte prosjekter hvor Wimo har stått for sikring av fjell:
Rensk av fjell, boring for og montering av bolter, montering steinsprangnett, wirenett med mer.
Arbeid utført fra maskinelt utstyr og sele/tau.

2016-

E39 Svegatjørn – Rådal:
 • K10 Svegatjørn-Fanavegen, Veidekke
 • K11 Rådal-Nordås-Flyplassvegen, Implenia

2014-2015

 • Fv 567 Hosanger, Vassbakk & Stol
 • Totlandsveien, Fyllingen Maskin
 • E39 Flatøy, Implenia
 • Salhuskrysset, Fyllingen Maskin
 • Statoil Kollsnes, Vassbakk & Stol

2013-2014

 • Bergen Lufthavn utvidelse Terminalbygg, Vassbakk &
 • Stol AS.
 • Bybanen Lagunen – Flesland:
 • Parsell 1 Lagunen-Sandsli, Steinsland & Tyssøy/ Veidekke
 • Parsell 2 Sandsli-Birkelandskrysset, Skanska AS
 • Parsell 3 Birkelandskrysset-Fleslandsveien, NCC AS
 • Parsell 4 Fleslandsveien-Ny Terminal Flesland, Skanska AS

2012

 • Bybanenbanen Nesttun-Lagunen, Steinsland og Tyssøy AS
 • Ringvei Vest Liaflaten, AF
 • Rv 555 Drotningsvik, Implenia AS
 • Bergen kommune sikring tunneller rammeavtale, Fyllingen Maskin AS
 • Bergen kommune ny paviljong Sædalen skule, Rivenes AS
 • Haukeland Sykehus Utbygging BUSP etappe 1, Drange Maskin AS
 • Vågsbotn-Eikås utbygging ny vei, Vassbakk & Stol AS
 • Fana Steinknuseverk sikring fjellhaller
 • Bjørndalsbakken boligutbygging, Drange Maskin AS

2011

 • Mongstad Sør, Helldal AS
 • Horsøy industriområde, Helldal AS
 • Nesttunvannet Terrasse, Fyllingen Maskin AS
 • Nytt toplankryss på Nyborg, Fyllingen Maskin AS
 • Statoil nytt adm. Bygg Sandsli, Vassbakk & Stol A
 • Ringvei Vest, Liaflaten, AF

2010

 • Bjørndalsbrotet borettslag
 • Tjernet borettslag
 • Slettebakken borettslag
 • Sandgotna borettslag
 • Olsvikstallen borettslag
 • Ind. område Arnadalen, Gamsefjellet, Bergen Tomteselsk.
 • Mongstad Sør forsyningsbase, Helldal AS
 • Horsøy, Framo Engineering, Helldal AS
 • CCB Ågotnes,

2009

 • Fv 160 Ulvenveien Vassbakk & Stol AS/Statens Vegvesen
 • Toppe/Åsane Tomtefelt Drange Maskin/Bergen Tomteselskap
 • Sædalen boligfelt Skanska Bolig AS
 • Mongstad Sør forsyningsbase, Helldal AS
 • Rema 1000 nytt sentrallager på Hylkje, Vestafjell AS
 • Horsøy, Framo Engineering, Helldal AS