Wimo Fjellsikring AS er Bergens største aktør innen bolting og fjellsikring. Firmaet ble startet av Helge V. Moberg som har over 40 års erfaring fra bransjen. I dag består firmaet av rundt 50 positive og engasjerte arbeidere som utfører sikringsjobber på hele Vestlandet, med Bergen og omegn som hovedområde. Wimo har i 2011, 2012 og 2013 blitt utmerket som gasellebedrift i Hordaland av Dagens Næringsliv, noe vi er svært stolt av.

Vi har som visjon å være nummer 1 innenfor vår nisje; fjellsikring, noe vi mener våre mange faste samarbeidspartnere er en god indikasjon på. Vi utfører oppdrag i alle størrelser på hele Vestlandet. Ingen jobb er for liten, ingen for stor.