Wimo Fjellsikring AS tilstreber å alltid ha topp moderne utstyr til jobben vi skal utføre! Vi benytter i hovedsak fjernstyrt boreutstyr for å redusere risiko på borejobber. Lift og løfteutstyr vi benytter skal være moderne og funksjonelt for jobben som skal gjøres. Dette gjør oss til markedsledere innen vårt felt!

Vi har blant annet to nye kranbiler med over 90T/M kran. Disse har begge Euro6 motor. Disse to kranbilene har opplegg for boring med kran. Dette gir oss en unik mulighet til å borre grove hull på utilgjengelige plasser med fjernstyring!

Vi har vestlandets høyeste lift!

Wimo Fjellsikring AS tenker utenfor boksen når det trengs! Vi har utviklet metoder for å utføre boring der ingen trodde det var mulig

Vi har utstyret som trengs, når det trengs!