Vi har topp moderne utstyr for å bore i fjell, enten det er for sikringsbolter eller andre grunner til at det skal bores.