Referanser

En del utførte prosjekter der Wimo har stått for sikring av fjell:
Rensk av fjell, boring for og montering av bolter,
montering steinsprangnett, wirenett med mer.
Arbeid utført fra maskinelt utstyr og sele/tau.

2016-

E39 Svegatjørn – Rådal:
  • K10 Svegatjørn-Fanavegen, Veidekke
  • K11 Rådal-Nordås-Flyplassvegen, Implenia

2014-2015

  • Fv 567 Hosanger, Vassbakk & Stol
  • Totlandsveien, Fyllingen Maskin
  • E39 Flatøy, Implenia
  • Salhuskrysset, Fyllingen Maskin
  • Statoil Kollsnes, Vassbakk & Stol

2013-2014

Bergen Lufthavn utvidelse Terminalbygg, Vassbakk &
Stol AS.
Bybanen Lagunen – Flesland:
Parsell 1 Lagunen-Sandsli, Steinsland & Tyssøy/ Veidekke
Parsell 2 Sandsli-Birkelandskrysset, Skanska AS
Parsell 3 Birkelandskrysset-Fleslandsveien, NCC AS
Parsell 4 Fleslandsveien-Ny Terminal Flesland, Skanska AS

2012

Bybanenbanen Nesttun-Lagunen, Steinsland og Tyssøy AS
Ringvei Vest Liaflaten, AF
Rv 555 Drotningsvik, Implenia AS
Bergen kommune sikring tunneller rammeavtale, Fyllingen Maskin AS
Bergen kommune ny paviljong Sædalen skule, Rivenes AS
Haukeland Sykehus Utbygging BUSP etappe 1, Drange Maskin AS
Vågsbotn-Eikås utbygging ny vei, Vassbakk & Stol AS
Fana Steinknuseverk sikring fjellhaller
Bjørndalsbakken boligutbygging, Drange Maskin AS

2011

Mongstad Sør, Helldal AS
Horsøy industriområde, Helldal AS
Nesttunvannet Terrasse, Fyllingen Maskin AS
Nytt toplankryss på Nyborg, Fyllingen Maskin AS
Statoil nytt adm. Bygg Sandsli, Vassbakk & Stol A
Ringvei Vest, Liaflaten, AF

2010

Bjørndalsbrotet borettslag
Tjernet borettslag
Slettebakken borettslag
Sandgotna borettslag
Olsvikstallen borettslag
Ind. område Arnadalen, Gamsefjellet, Bergen Tomteselsk.
Mongstad Sør forsyningsbase, Helldal AS
Horsøy, Framo Engineering, Helldal AS
CCB Ågotnes,

2009

Fv 160 Ulvenveien Vassbakk & Stol AS/Statens Vegvesen
Toppe/Åsane Tomtefelt Drange Maskin/Bergen Tomteselskap
Sædalen boligfelt Skanska Bolig AS
Mongstad Sør forsyningsbase, Helldal AS
Rema 1000 nytt sentrallager på Hylkje, Vestafjell AS
Horsøy, Framo Engineering, Helldal AS